skip to Main Content

Model Predicaat

Het bestuur heeft besloten om, op voordracht van de foktechnische commissie, het Model predicaat in het leven te roepen voor in het stamboek opgenomen ster en keurmerries. Merries moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor…

Lees Meer
Back To Top