Skip to content
EASP Stamboek diensten:  TARIEVEN 2024 ex BTW 
LIDMAATSCHAP 
Lidmaatschap  €                                             85,00              Tarief 2025: € 95,00
Donateur / begunstiger  €                                             39,50
PASPOORTEN
Chippen en schetsen  €                                             35,00
Paspoort en chipverwerking (stamboekdier)  €                                             45,00
Paspoort en chipverwerking ( I en R verplichting )  €                                             37,50
Registratiekosten veulen (paard /pony (incl. afst.bew.)  €                                             32,50
Overschrijving / op naam zetten  €                                             27,50
Inschrijving vanuit ander stamboek  €                                             50,00
Toegestane wijziging afstammingsbewijs  €                                             35,00
Duplicaat paspoort  €                                          175,00
KEURINGEN
Inschrijfgeld Nationale Keuring – Pony & Paard  €                                             30,00
Stamboekopname Pony & Paard – merrie / ruin (EASP geboren)  €                                             35,00
Stamboekopname Pony & Paard – merrie / ruin (niet EASP geboren)  €                                             45,00
Predikaat ster – merrie / ruin  €                                             25,00
Predikaat keur – merrie  €                                             25,00
Predikaat preferent – merrie  €                                             25,00
Predikaat keur – hengst Pony & Paard  €                                             80,00
Predikaat preferent – hengst Pony & Paard  €                                             80,00
Oorkonde voor predikaat (facultatief op aanvraag)  €                                             17,50
Certificaat beoordelingsformulier keuring  €                                             17,50
Inschrijfgeld Hengstenkeuring – Pony  Afhankelijk van locatie
Goedkeuring / erkenning hengst – pony  Afhankelijk van locatie
Inschrijfgeld Hengstenkeuring – Paard  Afhankelijk van locatie
Goedkeuring / erkenning hengst – paard  Afhankelijk van locatie
Deelname verrichtingen merries  Afhankelijk van locatie
Deelname verrichtingen hengsten  Afhankelijk van locatie
HENGSTEN
Dekbonnen / DIO’s (per stuk)  € 19,50  (= incl. afdracht)
OVERIG
Verwerkingstoeslag DNA  Werkelijke kosten
Niet ledentoeslag  €                                             25,00
Verzendkosten aangetekend  Werkelijke kosten (NL € 9,80)
Aanvraag stalnaam eenmalig  €                                             30,00
Aanmaningskosten bij 2e aanmaning  €                                               4,95
Back To Top