Ga naar hoofdinhoud

Tarieven 2020 (excl btw)

Lidmaatschap € 75,00
Familielidmaatschap € 90,00
Jeugdlidmaatschap € 37,50

Donateur / begunstiger € 37,50

Chippen en schetsen € 30,00
Paspoort en chipverwerking (stamboekdier) € 32,50
Paspoort en chipverwerking ( I en R verplichting ) € 27,50
Registratiekosten veulen (paard /pony (incl. afst.bew.) € 25,00
Boete te late aanmelding geboorte ( ná 4e levensmaand) € 60,00

Overschrijving / op naam zetten € 20,00
Inschrijving vanuit ander stamboek ( zonder deelname aan keuring) € 35,00

Toegestane wijziging afstammingsbewijs € 20,00

Inschrijfgeld Nationale Keuring – Pony € 17,50
Inschrijfgeld Nationale Keuring – Paard € 22,50
Boete opgave na sluitingsdatum € 20,00
Stamboekopname rijpony – merrie / ruin (EASP geboren) € 22,50
Stamboekopname rijpony – merrie / ruin (niet EASP geboren) € 32,50
Stamboekopname rijpaard – merrie / ruin (EASP geboren) € 27,50
Stamboekopname rijpaard – merrie / ruin (niet EASP geboren) € 37,50

Duplicaat paspoort € 175,00
Aanvraag stalnaam eenmalig € 30,00

Predikaat ster – merrie / ruin € 20,00
Predikaat keur – merrie € 20,00
Predikaat preferent – merrie € 20,00
Predikaat prestatie – merrie € 20,00
Predikaat keur – hengst pony € 60,00
Predikaat keur – hengst paard € 110,00
Predikaat preferente – hengst pony € 60,00
Predikaat preferente – hengst paard € 110,00
Predikaat prestatie – hengst pony € 60,00
Predikaat prestatie – hengst paard € 110,00
Oorkonde voor predikaat (facultatief op aanvraag) € 15,00
Certificaat beoordelingsformulier keuring € 15,00

Inschrijfgeld Hengstenkeuring – Pony afhankelijk van locatie
Goedkeuring / erkenning hengst – pony afhankelijk van locatie
Inschrijfgeld Hengstenkeuring – Paard afhankelijk van locatie
Goedkeuring / erkenning hengst – paard afhankelijk van locatie
Boete opgave na sluitingsdatum € 50,00

Jaarlijkse hengstenbijdrage pony – GGK / Erkend € 22,50
Afdracht per dekbon pony GGK € 17,50
Jaarlijkse hengstenbijdrage paard – GGK / Erkend € 30,00
Afdracht per dekbon paard GGK € 25,00
DIO’s (per stuk) € 5,00

Deelname verrichtingen merries – afhankelijk van locatie
Deelname verrichtingen hengsten – afhankelijk van locatie

Verwerkingstoeslag DNA € 20,00
Niet ledentoeslag € 17,50

Wanneer u paspoorten e.d. aangetekend verzonden wilt hebben, dient u dit duidelijk aan te geven. De kosten hiervoor worden doorberekend.

Back To Top