skip to Main Content

Tarieven 2018 (excl btw)

Lidmaatschap € 65,00
Familielidmaatschap € 80,00
Jeugdlidmaatschap € 32,50

Donateur / begunstiger € 27,50

Chippen en schetsen € 25,00
Paspoort en chipverwerking (stamboekdier) € 27,50
Paspoort en chipverwerking ( I en R verplichting ) € 22,50
Registratiekosten veulen (paard /pony (incl. afst.bew.) € 20,00
Boete te late aanmelding geboorte ( ná 4e levensmaand) € 50,00

Overschrijving € 17,50
Inschrijving vanuit ander stamboek ( zonder deelname aan keuring) € 30,00

Toegestane wijziging afstammingsbewijs € 15,00

Inschrijfgeld Nationale Keuring – Pony € 12,50
Inschrijfgeld Nationale Keuring – Paard € 17,50
Boete opgave na sluitingsdatum € 15,00
Stamboekopname rijpony – merrie (EASP geboren) € 17,50
Stamboekopname rijpony – merrie (niet EASP geboren) € 27,50
Stamboekopname rijpaard – merrie (EASP geboren) € 22,50
Stamboekopname rijpaard – merrie (niet EASP geboren) € 32,50
Stamboekopname rijpony – ruin (EASP geboren) € 17,50
Stamboekopname rijpony – ruin (niet EASP geboren) € 27,50
Stamboekopname rijpaard – ruin (EASP geboren) € 22,50
Stamboekopname rijpaard – ruin (niet EASP geboren) € 32,50

Duplicaat dekbewijs € 50,00
Duplicaat afstammingsbewijs € 50,00
Duplicaat paspoort € 175,00
Aanvraag stalnaam eenmalig € 25,00

Predikaat ster – merrie € 20,00
Aanwijzing sterwaardige ruin € 20,00
Predikaat keur – merrie € 20,00
Predikaat preferent – merrie € 20,00
Predikaat prestatie – merrie € 20,00
Predikaat keur – hengst pony € 60,00
Predikaat keur – hengst paard € 110,00
Predikaat preferente – hengst pony € 60,00
Predikaat preferente – hengst paard € 110,00
Predikaat prestatie – hengst pony € 60,00
Predikaat prestatie – hengst paard € 110,00
Oorkonde voor predikaat (facultatief op aanvraag) € 15,00
Certificaat beoordelingsformulier keuring € 15,00

Inschrijfgeld Hengstenkeuring – Pony afhankelijk van locatie
Goedkeuring / erkenning hengst – pony afhankelijk van locatie
Inschrijfgeld Hengstenkeuring – Paard afhankelijk van locatie
Goedkeuring / erkenning hengst – paard afhankelijk van locatie
Boete opgave na sluitingsdatum € 50,00

Jaarlijkse hengstenbijdrage pony – GGK / Erkend € 17,50
Afdracht per dekbon pony GGK € 12,50
Jaarlijkse hengstenbijdrage paard – GGK / Erkend € 25,00
Afdracht per dekbon paard GGK € 20,00
DIO’s (10 stuks) € 30,00
Dekbon na afgifte verklaring inseminatie
verzendsperma / diepvriessperma € 10,00

Deelname verrichtingen merries € 275,00
Deelname verrichtingen hengsten € 275,00

Verwerkingstoeslag DNA € 15,00
Niet ledentoeslag € 12,50

Wanneer u paspoorten e.d. aangetekend verzonden wilt hebben, dient u dit duidelijk aan te geven. De kosten hiervoor worden doorberekend.

Back To Top