Skip to content

Regionale en Nationale keuring

Wanneer u zich aangemeld heeft voor een keuring ontvangt u in de week voorafgaand aan de keuring de benodigde informatie voor het op tijd aanwezig zijn op de dag van de keuring. Bij het EASP heeft de jury een boekje zonder afstammingen, dit om vooroordelen zoveel mogelijk te voorkomen.
Op de keuringsdag zelf zal pas het boekje beschikbaar komen voor de deelnemers van de keuring en verdere bezoekers.

Meten en Schetsen
Een keuringsdag begint met de het meten en schetsen van de paarden die voor stamboek opname komen.

Stamboekopname
Vervolgens zullen de paarden die voor stamboekopname in aanmerking komen,eerst los in de bak hun galop tonen en vervolgens worden zij op het harde getoond.
Dit houdt in dat het paard eerst voor de jury wordt opgesteld, vervolgens stapt het paard met zijn begeleider heen en weer en ditzelfde nogmaals in draf.
Hier wordt bekeken of het paard correct en zuiver beweegt.

Keuring
Later op de dag zullen alle paarden die in het stamboek zijn opgenomen in de baan verschijnen in de rubriek waar zij thuis horen.
Het paard wordt voor de jury opgesteld, waarna het een keer heen en weer stapt en vervolgens aan de hand op de rechterhand zijn draf moet tonen aan de hand.
Wanneer alle deelnemers van een rubriek in de baan verschenen zijn. Zullen ze met zijn allen terug de baan in komen om geplaatst te worden.
Alle 1A geplaatste paarden mogen terug komen voor het dagkampioenschap met uitzondering van de register rubrieken.

Back To Top