Skip to content

Het bestuur heeft besloten om, op voordracht van de foktechnische commissie, het Model predicaat in het leven te roepen voor in het stamboek opgenomen ster en keurmerries. Merries moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor Model, wat nu het hoogste exterieur predicaat is.

Model
Aan Ster- en Keurmerries die, minimaal 1 jaar na het behalen van dat predicaat, een minimale scoring van 8 punten behalen op alle onderdelen, kan het Model predicaat worden verleend.

Het is nog mogelijk om uw EASP ster en keurmerries op te geven voor de aanstaande keuring op 15 augustus!

Back To Top