Skip to content

Fokdoel ERS Shagya-Arabisch volbloed (ShA)/Arabisch volbloed (ox)

Het Shagya-Arabisch volbloed is een op internationale basis (ISG) gesloten ras, gefokt in gesloten stamboekverband door nationale stamboekverenigingen met als basis de inschrijvingen van Shagya’s door de oorspronkelijke Oostenrijks/Hongaarse staatstoeterijen. Het Arabisch volbloed is een op internationale basis (WAHO) gesloten ras gefokt in gesloten stamboekverband door nationale stamboekverenigingen met als basis de WAHO-standaards.

a. FOKPROGRAMMA Het fokprogramma voor de afdeling Shagya (ShA) hanteert alle selectiemethoden en sportactiviteiten die noodzakelijk zijn om de fokkerijprogressie te realiseren en te meten. In de selectiemethoden voor de Arabische Volbloeds (ox) zijn het evenwichtsmodel en de daarvan afgeleide bewegingen alsmede de sportactiviteiten in alle voorkomende disciplines van doorslaggevende aard.
b. FOKKERIJMETHODE Het fokdoel wordt via de methode van een zuivere gesloten fokkerij, overeenkomstig de ISG/WAHO-criteria, gestimuleerd. De inzet van Arabische volbloeds (ox), zoals onder a omschreven, bij de ShA is onder beperkte voorwaarde mogelijk en wordt in het Stamboekreglement nader geregeld.
c. FOKDOEL Het fokdoel is een langgelijnd Arabisch paard (ShA) in het evenwichtsmodel dat zich in type, lijnen en kaliber duidelijk onderscheidt van het Arabisch volbloed (ox) en tegelijkertijd als edel rij- en menpaard veelzijdig inzetbaar is; met een aangenaam temperament dat voor alle (top) sportdisciplines en iedere gebruiker geschikt is. De volwassen stokmaat varieert van 150 cm tot ca. 165 cm, waarbij een minimum pijpomvang van 18 cm wordt nagestreefd. Het Arabisch volbloed (ox) is uitgesproken edel (Arabisch) heeft minder kaliber, staat expliciet in het evenwichtsmodel en de stokmaat varieert van 150 cm tot ca.160 cm. waarbij een minimum pijpomvang van 18 cm. wordt nagestreefd.
d. EXTERIEURKENMERKEN

Type
Gewenst is het totaalbeeld van een mooi, elegant en harmonisch gebouwd rijpaard met daarbij een onmiskenbare Arabische opdruk. Deze raskenmerken komen in het bijzonder tot uitdrukking in het mooie hoofd, het droge exterieur, de diepe, ronde romp, het harde beenwerk met goed ontwikkelde voeten en een zeer fijn en dicht haarkleed. De Shagya staat meer in het rechthoeksmodel dan het Arabische volbloed (ox). De in te zetten hengsten en merries moeten zich duidelijk onderscheiden in geslachtstype, waarbij de laatrijpheid van het Arabische paard in de beoordeling moet worden betrokken.

Hoofd
Gewenst is een klein, markant, edel en droog hoofd waarbij de neuslijn licht concaaf of recht verloopt. De ogen moeten groot en donker zijn en ver uit elkaar liggen. De neusgaten zijn groot en donker en moeten in actie zichtbaar groter worden. Hals Gewenst is een elegante rijpaardenhals met een goede hoofd/hals uitsnijding, een geprononceerde nek en een goed gewelfde manenkam.

Schouder/schoft
Gewenst is een lange, schuine schouder en een markante, ver in de rug doorlopende schoft.

Rug
Gewenst is een middellange goed gesloten en harmonisch gewelfde rug met een goede bespiering, die een elastisch ruggebruik mogelijk maakt.

Croupe
Gewenst is een lange, licht benedenwaarts hellende en goed bespierde croupe.

Fundament
Gewenst is hard en droog beenwerk dat correct gebouwd en gesteld is; de voor- en achterbenen moeten goed bespierd zijn met sterke voorkniegewrichten, een lang boven-voorbeen, brede spronggwrichten en korte/platte pijpen. De koten moeten middellang zijn, elastisch en veerkrachtig in beweging.

Hoeven
Gewenst zijn correct ontwikkelde, harde en naar verhouding passende hoeven. Beweging Gewenst is een van voren/achteren en van opzij gezien recht en regelmatig bewegingsmechanisme.

Stap
Gewenst is een tactzuivere, gelijkmatige stap, energiek in viertact met een lichte mate van overstap.

Draf
Gewenst is een tactzuivere (2-tact) draf met een energieke stuwing, veel veerkracht en een duidelijk onder het zwaartepunt tredende achterhand met veel elasticiteit en een goed zichtbaar zweefmoment.

Galop
Gewenst is een tactzuivere (3-tact) lichtvoetige, krachtige, verheven en elastische, bergopwaartse galop.

Springaanleg
Gewenst is een moedig paard dat met plezier en vermogen springt. Daarbij een snel vouwend voorbeen en een goed opende achterhand laat zien. Het ruggebruik moet elastisch zijn en daarbij goed basculeren. Een optimaal taxeervermogen is gewenst alsmede een gebalanceerde landing.

Souplesse (werkwilligheid)
Gewenst is een paard met een aangenaam tact- en zitgevoel waarbij de ruiter als het ware in de beweging wordt meegenomen door een goed ruggebruik. Een attente aanleuning met een plezierig gesloten (kauwende) mond met een aangenaam temperament en een intelligente werklust.

Omgang
Gewenst is een mensvriendelijk, goedaardig karakter met een stabiel temperament.

Gezondheid
Gewenst zijn een robuuste gezondheid met een lange levensduur, een hoge vruchtbaarheid zonder erfelijke gebreken, een minimaal gezondheidsrisico voor been- en gewrichtsafwijkingen zoals [podotrochlose (hoefkatrolontsteking), OCD (osteochondrosis dissecans tarsi), spat en artrose en geen afwijkingen aan de ademhalingsorganen.

Prestaties
Grote waarde wordt gehecht aan de veelzijdige aanleg (ShA/ox) waarbij alle sportdisciplines van toepassing zijn. Daarbij geldt in het bijzonder een renprestatie (ook steepleraces vallen daaronder) van de Arabische Volbloeds (ox). Zulks ter beoordeling van de foktechnische commissie en wordt in het Stamboekreglement nader geregeld. Het EASP zal alles in het werk stellen om de prestaties in de verschillende sportdisciplines te stimuleren en daadwerkelijk te bevorderen.

Fokdoel ERS – Anglo-Arabische Volbloedpaarden AA (x)

a. FOKPROGRAMMA In het fokprogramma zullen alle selectiemethoden en sportactiviteiten, en met name die van de samengestelde wedstrijdsport, gehanteerd worden die noodzakelijk zijn om de fokkerijprogressie te realiseren en te meten.
b. FOKKERIJMETHODE Het Anglo-Arabisch volbloed moet de kenmerken van het Shagya/Arabisch- en die van het Engels volbloed door combinatiekruising in zich verenigen. Hierbij wordt een minimaal percentage van 25% Shagya/Arabisch volbloed of Engels volbloed gehanteerd.
c. FOKDOEL Het Anglo-Arabisch volbloedpaard is een edel, harmonisch gebouwd en langgelijnd rijpaard met Arabische kenmerken. Het moet qua exterieur, bewegingsmechanisme alsmede zijn innerlijke eigenschappen een uitgesproken sportpaard zijn bijvoorkeur geschikt voor de samengestelde wedstrijdsport en met de goede gebruikseigenschappen voor alle (top) sportdisciplines
d. EXTERIEURKENMERKEN Type Gewenst is een edel, harmonisch gebouwd sportpaard in het evenwichtsmodel met een uitgesproken Shagya/Arabische/Engelse volbloed- opdruk. Hoofd Gewenst is een edel, droog hoofd met grote ogen.

Hals
Gewenst is een middellange, elegante hals met een gewelfde manenkam, een geprononceerde nek en een goede hoofd/hals uitsnijding.

Schouder/schoft
Gewenst is een lange, schuine schouder en een markante, ver in de rug doorlopende schoft. Rug Gewenst is een bespierde en harmonisch licht gewelfde rug, met een goede bespiering die een elastisch ruggebruik mogelijk maakt.

Croupe
Gewenst is een lange, licht benedenwaarts hellende en goed bespierde croupe.

Fundament
Gewenst is hard en droog beenwerk dat correct gebouwd en gesteld is; de voor- en achterbenen moeten goed bespierd zijn met sterke voorkniegewrichten, een lang bovenbeen, brede spronggwrichten en korte/platte pijpen. De kotenmoeten middellang zijn, elastisch en veerkrachtig in beweging.

Hoeven
Gewenst zijn correct ontwikkelde, harde en naar verhouding passende hoeven. Beweging Gewenst is een van voren/achteren en van opzij gezien recht en regelmatig bewegingsmechanisme.

Stap
Gewenst is een tactzuivere, gelijkmatige stap, energiek in viertact met een lichte mate van overstap.

Draf
Gewenst is een tactzuivere (2-tact) draf met een energieke stuwing, veel veerkracht en een duidelijk onder het zwaartepunt tredende achterhand met veel elasticiteit en een goed zichtbaar zweefmoment.

Galop
Gewenst is een tactzuivere (3-tact) lichtvoetige, krachtige, verheven en elastische, bergopwaartse galop.

Springaanleg
Gewenst is een moedig paard dat met plezier en vermogen springt. Daarbij een snel vouwend voorbeen en een goed vouwende achterhand laat zien. Het ruggebruik moet elastisch zijn en daarbij goed basculeren. Een optimaal taxeervermogen is gewenst.

Souplesse/werkwilligheid
Gewenst is een paard met een aangenaam tact-en zitgevoel waarbij de ruiter als het ware in de beweging wordt meegenomen door een goed ruggebruik. Een attente aanleuning met een plezierig gesloten (kauwende) mond met een aangenaam temperament en een intelligente werklust.

Omgang
Gewenst is een mensvriendelijk, goedaardig karakter met een stabiel temperament.
Gezondheid Gewenst zijn een robuuste gezondheid met een lange levensduur, een hoge vruchtbaarheid zonder erfelijke gebreken, een minimaal gezondsheidsrisico voor been-en gewrichtsafwijkingen zoals [podotrochlose (hoefkatrolontsteking), OCD (osteochondrosis dissecans tarsi), spat en arthrose en geen afwijkingen aan de ademhalingsorganen.

Back To Top