Skip to content

Geachte relatie,

Het EASP Stamboek vindt het belangrijk dat er respectvol wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht wordt. Wij hebben in onze privacyverklaring beschreven welke gegevens wij verzamelen en ook waarom. Wij nodigen u uit om onze privacyverklaring te bekijken die wij op onze website hebben geplaatst.

privacy statement

Met vriendelijke groet,

Het EASP bestuur.

Back To Top