Skip to content

Keuring Middelburg 2017

De tweede regionale keuring op  19 augustus werd net als voorgaande jaren wederom op de fraaie locatie van Stal Groot Prooyen  te Middelburg georganiseerd. En ook net als vorig jaar speelden de weergoden ons parten en moesten we uitwijken naar de binnenmanege die met de goede bodem weer uitstekend  ingericht was om de keuring vlot te doen verlopen.

Het team van Stal Groot Prooyen weer volop in actie bij de ERS Arabo-Friesian merrieveulens (foto’s keuring Arjan Goedhart).

 

 

 

 

 

 

Merrieveulens EPS-D Sportpony

In deze rubriek was er een merrie Famosa FF (Kalido van de Klaverborch  x Dosator ox ) van fokker/eigenaar F. Fokkens te Finsterwolde die een eerste premie in de wacht te sleepte. Famosa is een zeer fraai en  goed ontwikkeld veulen met harmonieuze lijnen vormen.  Het front met het sprekende hoofd is zeer goed gevormd en de fraai gewelfde hals gaat via de lange schoft vloeiend in de goed gewelfde  rug over die weer vloeiend in de lichtoplopende lendenpartij en de lange en lichthellende croupe overgaat. De schouder ligt voldoende schuin maar het boeggewricht had iets hoger mogen liggen.  De voorhand is goed gesteld. Dat gaat ook voor de achterhand met de lange broekspieren op. De romp is diep en rondgeribd met veel ruimte voor de longen, de buikspieren, darmvolume  en last but not least een veulen.  Het fundament is goed ontwikkeld en de voeten zijn goed gevormd. De goed gedragen bewegingen zijn lichtvoetig en ruim hoewel de overgang naar de jaarlinggroei al waar te nemen is. Later op de dag werd ze, na een zware concurrentie met het merrieveulen Athena, ook tot dagkampioen uitgeroepen.

 

Het fraaie EPS-D merrieveulen Famosa FF behaalde niet alleen in haar rubriek een 1e plaats en een 1e premie maar werd ook tot dagkampioen uitgeroepen.

Hengstveulens EPS-E Sportpony

Voor Playful van Knedo (Picasso van Knedo x Pesal ox) van fokker/eigenaar Knedostables te Wijdewormer was er ook een eerste premie. Playful is voldoende harmonisch en ook de verhoudingen rug- en halslengte komen goed overeen. Hij mist echter de hengstuitdrukking en doet iets vrouwelijk aan. Het hoofd toont ras en adel maar de hals en nek zijn wat recht en bovenlijn zou iets meer geweld mogen zijn. De romp is rond en diep. De voor- en achterhand zijn goed gesteld en het weliswaar harde fundament doet iets teer aan. De bewegingen zijn ietwat vlak maar wel ruim.

Het zeer goed ontwikkelde ERS Arabo-Friesian merrieveulen Athena kwam, zag en overwon in haar rubriek maar leverde ook geduchte concurrentie tijdens  het dagkampioenschap.

Merrieveulens ERS Arabo-Friesians

Drie eerste premies werden er in deze rubriek gegeven waarbij Athena (I.Othello x Dark Laes) van fokker/eigenaar C.V. Verburg te Moerstraten er toch wel echt uitsprong. Athena is een doorgefokte Arabo en dat is haar en haar moeder ook aan te zien. Dit fraai en zeer goed ontwikkelde veulen is met haar harmonische lijnen en op en top vrouwelijke lijnen een goed exemplaar van de ERS Arabo-Friesian.  Ze heeft een zeer goed geweld front met een fraai hoofd. De schoft is wat vlak en zou nog iets verder tot aan het midden de rug door mogen lopen. De bovenlijn “an sich”is goed gewelfd en gaat vloeiend in de lichtoplopende lendenpartij en goed bespierde croupe over.  De voor- en achterhand zijn goed gesteld en de wat ronde broekspier had nog iets langer mogen zijn. Het fundament is fors met goed ontwikkelde voeten. De krachtige bewegingen zijn ruim en lichtvoetig met een groot zweefmoment. Maar ook aan dit veulen is de overgang naar jaarling al waarneembaar.  Op de tweede plaats nestelde zich Fientje van de Molenweg (Dark Ynte x Tjalke) van fokker/eigenaar J.P.M. Stassen te Valkenburg  aan de Geul.  Fietje is een robuust ontwikkeld veulen met een fraai hoofd en een goed gewelfd front. De bovenlijn met de mooie en diepe romp  is goed gewelfd en de croupe is wat kort en  ook iets sterk geheld. De best ontwikkelde broekspieren zouden ook wat langer mogen zijn .  Het fundament is fors en hard. De stap is wat kort maar de draf is ruim en goed gedragen.  Ook het als derde geplaatste veulen verkreeg een eerste premie. Yvara van d’n Meulenpad (Dark Ynte x Wierd) van fokker/eigenaar Stal Groot Prooyen heeft een zeer fraai type met veel ras en adel. Het hoofd is sprekend en de hals is goed van aanzet en vorm maar zou nog iets gewelfd mogen zijn. De schoft is nog wat plat maar de bovenlijn is verder goed gewelfd en de croupe is iets te sterk geheld. De stap is verend en de draf toont veel actie maar zou nog iets meer dragend mogen zijn. Als deze veulens overigens zouden zijn ingevlochten en ontdaan worden van hun amper nog aanwezige sokken zou dit  in hun voordeel ten goede komen.

 

Links Fientje van de Molenweg en rechts Yvara van d’n Meulenpad deden weinig voor elkaar onder en verkregen beide een 1e premie.

 

 

 

 

 

Hengstveulens ERS Arabo-Friesian

Bij de hengstveulens  kregen er twee hengstveulens een eerste premie. Op de eerste plaats werd Dark Hurry On (Dark Hurricane x Onne) van fokker/eigenaar E.J. Driessen te Maaseik (B) opgesteld. Dit veulen deed weinig voor het als eerste geplaatste merrieveulen onder en bekoort door zijn ras en adel. En ondanks dat de  schoft wat kort is , is de bovenlijn voldoende gewelfd  en heeft hij zeer goede harmonische lijnen en vormen.  Hij zou daarbij iets meer hengstuitdrukking mogen hebben en de hoofd/halsaanzet zou een fractie lichter mogen zijn.  De bewegingen zijn  krachtig, ruim en lichtvoetig. Het als tweede geplaatste hengstveulen met een eerste premie is Dark YF van de Goudenpolder (Dark Ynte x Tietse) van EM van de Pol te Waterlandkerkje.  Dit veulen heeft voldoende ras en adel maar op bepaalde onderdelen zoals de wat matig gewelfde bovenlijn en de stand van fundament waren de oorzaak van een wat lagere score. Nu zal dit laatste ook ongetwijfeld te maken hebben dat hij al overbouwd begint te raken en dat werkt voor een veulen op deze leeftijd bijna altijd nadelig uit.  Ook de wat korte stap en de minder gedragen bewegingen hebben  met dit fenomeen van doen.

Dark Hurry On bezette bij de ERS Arabo-Friesian hengstveulens de 1e plaats en verkreeg ook een 1e premie.

Eenjarige merries ERS Arabo-Friesians

In deze rubriek verkreeg Santana  van de Molenweg ( Dark Ynte x Tietse van E.M. van de Pol te Waterlandkerkje een eerste premie. Santana is een fors ontwikkelde jaarling met een prachtig hoofd en een groot donker oog. Ze heeft een zeer fraai en goed gewelfd front. De schouder ligt goed schuin met een hooggelegen boeggewricht. De mooie diepe romp is rondgeribd en de voor- achterhand zijn goed gesteld. Ze is nu zwaar overbouwd en dat uit zich in de minder gedragen bewegingen maar desondanks is ze goed in staat om de gewrichten goed aan trekken om haar actieve bewegingen te demonstreren.

Zes – zevenjarige merries EPS-D sportpony 

Fayah FF (Dorsator ox x Star HFK) van F. Fokkens te Finsterwolde verkreeg een eerste premie en ook het sterpredicaat. Fayah FF is typische fokmerrie die met nog keer een injectie van Arabische genen het fraaie EPS-D merrieveulen Famosa FF produceerde. Ze staat redelijk goed in het evenwichtmodel  maar de hals zou meer gewelfd en meer verticaal van oprichting mogen zijn.  De weliswaar hoge schoft is wat kort en zou tot aan het midden van de rug door moeten lopen. Daarmee zou de bovenlijn ook meer gewelfd worden die overigens  wel weer met een goede en ronde romp gepaard gaat.  De lendenpartij is wat lang en de croupe is iets te kort. De onderarm van het voorbeen zou wat langer mogen zijn en de voeten zouden iets meer verzenen moeten  hebben.  De bewegingen tonen voldoende tact en ritme maar missen de gedragenheid.

 

Driejarige merries ERS Arabisch Volbloed

In deze rubriek verkreeg de zeer edele Huyana Nuka Joy ox  (Chantal’s Alcazar ox x Alegro ox) van Petra Slobbe te Oud Sabbinge verdiend een eerste premie en sleepte ze ook het sterpredicaat in de wacht. Huyana Nuka Joy is, zoals alle goede Arabische Volbloeds, laatrijp maar dat haar kwaliteiten onverlet. Ze staat zeer goed in het evenwichtsmodel met zeer goede harmonische en vooral vrouwelijke lijnen en vormen.  Aan ras en adel komt ze niets te kort en dat gaat ook voor haar goede lichtvoetige bewegingen op. Het fundament met de goed gevormde  voeten is buitengewoon hard en de beenstanden zijn zeer correct. Ze moet nog verder uitzwaren maar met het klimmen der jaren zal dat ongetwijfeld in haar voordeel veranderen.

De zeer edele Huyana Nuka Joy ox  bekoorde door haar charme en adel.

Driejarige merries ERS-sportpaard

Jaza LS (Estoril x Jazz) van A. Kolle te Oosterhout behaalde in deze rubriek een eerste premie en verkreeg ook het sterpredicaat. Jaza LS is voor haar drie jaar een fors ontwikkelde merrie die aan harmonie en verhoudingen nog wel iets te wensen overlaat. Ondanks haar grootte is ze ook een merrie die nog veel meer moet uitzwaren alvorens ze als sportpaard optimaal  ingezet kan worden. Ook de halsvorm zou meer gewelfd en de nek zou meer geprononceerd mogen zijn. De bovenlijn is vooral op de lenden wat strak en de voldoende lange croupe zou minder geheld mogen zijn Dat neemt niet weg dat ze ook over de nodige pluspunten beschikt. Dat zijn zondermeer haar mooie, diepe en ronde romp met veel “Hinterrippe”,  het harde fundament en de lange broekspieren waarmee ze goed in staat is de gewrichten van het achterbeen goed aan te trekken. Daarmee produceert weliswaar zeer actieve bewegingen maar de tact en ritme zouden bij een verdere uitgroei nog moeten toenemen.

De forse Jaza LS behaalde niet alleen een 1e premie maar ook het sterpredicaat.

Driejarige merries  ER

Als laatste ontving ook Wanda van een onbekende vader en uit een merrie van Placido een eerste premie en werd ze ook tot ster verklaard. Wanda is eigendom van Claudia de Bruin te Steenbergen (Brabant).  Ook Wanda is een laatrijpe en nu nog overbouwde merrie die ook met het klimmen der jaren in haar voordeel zal veranderen. Ze mist nu de harmonie terwijl de verhoudingen redelijk goed zijn. De hals zou nog iets meer gewelfd mogen zijn en de overgang van de hals naar schoft zou meer vloeiend moeten verlopen. De bovenlijn is wat strak maar de romp is goed rondgeribd en heeft voldoende diepte. De schouder ligt voldoende schuin en het voorbeen is licht onderstandig. Het achterbeen is goed gesteld en de broekspieren zijn voldoende lang . De bewegingen zijn niet overmatig maar tonen voldoende tact en ritme.

Back To Top